Velkommen til LAB Eiendom


Grunntanke
LAB Eiendom ønsker å erverve tomter for næring og bolig med god beliggenhet som har et utviklingspotensial. Tomtene skal tilføres en merverdi gjennom en utviklingsprosess som representanter for LAB Eiendom skal være delaktig i. Merverdien tas ut når eiendommen har nådd sitt maksimale utviklingspotensial. 


Samarbeidspartnere
Eiendomsutviklingen skjer ved egne investeringer eller i samarbeid med partnere. I noen sammenhenger vil en av partnerne være grunneieren selv.


Geografisk område
Det satses primært på utvikling av eiendommer med sentral beliggenhet i Bergen, eller i nærheten av innfartsårene til Bergen. Tomter med god beliggenhet i nabokommunene til Bergen vil også kunne være av interesse.


Kontaktinfo

Kontaktpersoner LAB Eiendom:
- Daglig leder Tore Grimstad
  – mobil 47819548, e-post: tore.grimstad@labeiendom.no


Utb.selskaper
Skiparviken
Skiparviken
Kråkehaugen
Kråkehaugen