Velkommen til LAB Entreprenør


En ledende aktør
LAB Entreprenør er den ledende byggentreprenøren i Bergen, og er den entreprenøren mellom de syv fjell som bygger mest i totalentreprise. Selskapet har en fast mannskapsstyrke med egne ansatte innenfor betongfaget som teller 80 personer, de aller fleste er norske med fagbrev og lang erfaring. Funksjonærstaben teller 67 personer, derav 38 prosjektledere, anleggsledere og byggeplassingeniører, samt 15 byggeledere og formenn. Av den totale funksjonærstaben har 32 medarbeidere fagbrev, og da gjerne kombinert med annen teknisk utdannelse.

Normalt sett har LAB Entreprenør har en årsomsetning på 1,2 – 1,4 milliarder kroner hvorav 50 – 60 prosent er rettet mot det private næringsliv og boligkunder. Den resterende andelen gjelder arbeid utført for offentlige byggherrer.


LAB Entreprenør har en målsetning om fortsatt lønnsom og kontrollert vekst. Plutselige oppsving i ordreinngangen takles med midlertidig innleie av kvalifisert arbeidskraft via faste og seriøse bemanningsselskaper.


En trygg arbeidsplass
LAB Entreprenør har høy stabilitet i arbeidstokken med svært lav turnover. Denne kontinuiteten sikrer at bedriftens HMS-system er blitt forstått og blir etterlevd i alle prosjekter. LAB Entreprenør har et velutviklet system for registrering og rapportering av  RUH, H1- og H2-skader (både blant egne ansatte og alle underentreprenører). Målet er å oppnå null fraværskader (H1=0) hvert år. For øvrig er det kun registrert 1 fraværsskade (1 dag) blant egne ansatte siden mai 2008. 


Høy kompetanse og effektiv drift
Totalentrepriser er noe av det mest utfordrende og risikofylte en entreprenør kan drive med. LAB Entreprenør har tatt konsekvensen av dette og sikret seg mange medarbeidere med høy formell utdanning og lang relevant erfaring. Organisasjonen er bygget opp slik at man lett kan etablere gode prosjektteam sammensatt av personer med ulik alder, erfaring og sosial bakgrunn. I tillegg besitter bedriften medarbeidere med mye og ulik spisskompetanse som kommer alle prosjektene til gode når behovet melder seg. I LAB Entreprenør er vi opptatt av god erfaringsoverføring. Det legges mye vekt på å ha en organisasjonskultur der kontinuerlig forbedring blir en naturlig del av hverdagen. Alle funksjonærene har deltatt på LEAN-kurs (gult belte) og stadig flere prosjekter gjennomføres iht. denne metodikken for å skape god logistikk og produksjonsflyt.


Mange faste kunder
LAB Entreprenør sitt gode renommè er bygget opp over lang tid gjennom utførelsen av mange store og flotte prosjekter. LAB Entreprenør oppfattes som svært samarbeidsvillig og løsningsorientert aktør av sine kunder og leverandører.  LAB Entreprenør sin liste over faste kunder er lang og øker stadig. Mange av disse er kjente nasjonale selskaper. Kontraktene som inngås er i stor grad basert på åpenhet og samspill i tidlig fase, men hvor mange av kundene velger at LAB Entreprenør binder seg til både pris og tid like før byggestart.

 

Korte beslutningsveier
Driften av LAB Entreprenør er basert på et bredt og aktivt eierskap. Selskapets styre består kun av aktive medeiere og ansatte i bedriften. Selskapet er effektivt organisert med sentral ledelse bestående av administrerende direktør, markedsansvarlig, prosjektsjef og driftssjef. Denne organiseringen legges til grunn for selskapets videre lønnsomme vekst de kommende årene. Organisasjonskartet for LAB Entreprenør finnes på denne linken