Åsane Byggmesterforretning AS

Overtakelse av Åsane Byggmesterforretning AS og etablering av aktivt eierskap
LAB kjøpte 100% av aksjene i Åsane Byggmesterforretning AS (ÅBF) av NCC Construction AS den 1. september 2007. Bedriften ble fra samme stund organisert som et datterselskap til LAB AS hvor 30% av aksjene ble videresolgt til ledelsen i ÅBF. LAB sin målsetning om etablering av aktivt eierskap i ÅBF ble dermed oppfylt.

 

Positiv utvikling
Effekten av aktivt eierskap og ny lokal hovedeier i styret har ikke latt vente på seg. Både omsetningen og resultatene har økt betydelig i årene etter eierskiftet, på tross av at antall ansatte ikke har økt i samme grad.


En ledende aktør
ÅBF er i dag den klart ledende byggmesterforretningen i Bergen med en årlig omsetning på over 400 millioner kroner. Omtrent 40 prosent av dette er arbeid som er rettet mot det private næringsliv og boligkunder. De resterende 60 prosent gjelder arbeid utført for offentlige byggherrer.


Selskapet har en fast mannskapsstyrke med egne ansatte innenfor tømrerfaget som teller ca 100 personer, de aller fleste er norske tømrere med fagbrev og lang erfaring. Funksjonærstaben teller 16 personer.


ÅBF skiller seg fra tradisjonelle byggmestre ved at de i stor grad påtar seg bygningsmessige hovedentrepriser på de fleste typer bygg, i tillegg til at de i peroder også utfører totalentrepriser på diverse boligbygg, barnehager og lignende. Referanselisten er god og lang.


ÅBF har en målsetning om kontrollert lønnsom vekst. Større behov for kapasitetsøkninger takles med midlertidig innleie av kvalifisert arbeidskraft via faste og seriøse bemanningsselskaper. ÅBF har gjentatte ganger vist evne til betydelige og hurtige kapasitetsøkninger, og er kjent for å levere sine arbeider med riktig kvalitet til rett tid.  


Samarbeid innad i LAB-konsernet
I utgangspunktet skal ÅBF på selvstendig grunnlag gi priser til alle typer oppdragsgivere i markedet. Unntaket fra denne hovedregelen er de ganger LAB Entreprenør og ÅBF allerede i anbudsfasen inngår et felles eksklusivt samarbeid om prosjekter.


OrganisasjonskartKontaktinfo

Kontaktpersoner Åsane Byggmesterforretning: 

• Daglig leder Frank Ståløy – mobil 930 57 012, e-post fs@aabf.no
• Styreleder Gard Kvalheim– mobil 907 54 394, e-post gk@lab.no


www.aabf.no